Przygotowanie plików

Jeżeli Państwo samodzielnie zamierzają zaprojektować rozkładówki swojego fotoalbumu korzystając z programów graficznych np. Adobe Photoshop, czy CorelDraw to prosimy przygotować plik wg następujących zasad:

  • album 30×30 cm, format graficzny rozkładówki 305×600 mm
  • album 20×20 cm, format graficzny rozkładówki 203×406 mm

rozdzielczość plików: 320dpi
format plików: *.jpg (bez kompresji w najwyższej jakości) lub *.tiff
profil kolorów: sRGB IEC61966-2.1

podczas projektowania rozkładówek prosimy o pozostawienie marginesu ok. 10mm i nie umieszczanie tam znaczących elementów ponieważ zostać one przycięte w procesie produkcyjnym.

Forma przekazania plików:
Pliki można do nas przesłać na dwa sposoby

1. SERWER FTP:

Wysyłacie państwo zdjęcia na serwer FTP do którego dostęp otrzymacie Państwo drogą e-mail po wysłaniu zamówienia i wyborze tej właśnie opcji dostarczenia zdjęć.

2. Poczta Polska

Przesłanie plików pocztą na płycie CD/DVD lub osobiście do zakładu.